اتّفاق خاص
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵

آقای جعفری برای پدر و خواهران دکتر نادری یک کتاب ردّیه که بر علیه دیانت بهائی نوشته شده می‌فرستد.

ثبت نام در خبرنامه