اتفاقی ناگوار
بهمن ۶, ۱۳۹۶

درست وقتی همه چیز داره به خوبی پیش میره و همه منتظر آزادی پدر شهاب هستند، اتفاقی ناگوار می‌افتد؛ ستاره کتاب روحی‌اش را در خانه پیدا نمی‌کند.

ثبت نام در خبرنامه