Program Picture

آینه

۱۰ فروردین ۱۳۹۶

آینه نماد روشنایی است و حتماً باید در بالای سفره جای بگیرد. در کنار آینه شمع می‌گذارند که نماد روشنیست.
در بعضی سنت‌ها به تعداد اعضای خانواده یا به تعداد فرزندان برای آرزوی زندگی شاد و روشنایی بخت شمع روشن میکنند. شعله‌های افروخته شمع نمادی ست از روشنایی جاودانه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه