Program Picture

آینه

چوپان
۰۵ آذر ۱۳۹۴

امیر در این برنامه از گذشته‌های دور، از زمان سربازی دوستش و ماجرایی که برای او اتفاق افتاده می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه