Program Picture

آینه

چرای بزرگ
۲۱ آبان ۱۳۹۴

چرا ما در زندگی‌مان اوقات بسیاری را صرف کارهایی می‌کنیم که هیچ بهره‌ای برای ما ندارد؟ شیما خاطره‌ای را در این مورد تعریف می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه