هیچکس ما رو دوست نداره

Program Picture

آینه

هیچکس ما رو دوست نداره
۲۵ شهریور ۱۳۹۵

در این برنامه، شیما از خاطرات دوران کودکی و ممنوعیت حضور بچه‌ها در میهمانی‌های آن زمان می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه