Program Picture

آینه

نام‌گذاری
۱۰ دی ۱۳۹۴

در این برنامه شیما به یکی از مهمترین مشکلات پدر و مادرهای جوان می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه