Program Picture

آینه

عادات عجیب ما
۲۹ مهر ۱۳۹۵

باز هم در این برنامه، آرش به یکی از خصوصیات نازیبای ما انسان‌ها اشاره و آن را تحلیل می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه