طنز در شعر فارسی

Program Picture

آینه

طنز در شعر فارسی
۱۸ شهریور ۱۳۹۵

در این برنامه، امیر نمونه‌ای از شعر طنز فارسی را ارائه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه