Program Picture

آینه

درد غریبی
۰۶ خرداد ۱۳۹۵

در این برنامه شیما از غربتی که بعضی ما انسان‌ها گرفتارش هستیم می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه