Program Picture

آینه

تاکسی
۲۸ آبان ۱۳۹۴

ما در جامعه خودمان کجا ایستاده‌ایم؟ آیا ظالم هستیم یا مظلوم و یا هر دو. در این برنامه، آرش ایزدمنش با تعریف خاطره‌ای به این موضوع می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه