آینده پژوهی و جریان تحولات فرهنگی ایران بخش۲

خبرنگار
آینده پژوهی و جریان تحولات فرهنگی ایران بخش۲
مهر ۱۶, ۱۳۹۹
گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه دکتر بهروز ثابت در تحقیقات اخیر خود با استفاده از علم «آینده پژوهی» و فراز و نشیب های تاریخ، جریان بلوغ ملی و تحول فرهنگی در ایران را محک می زند.

ثبت نام در خبرنامه