آینده قوه قضائیه و امر وکالت در ایران
آذر ۱۳, ۱۳۹۵

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، میهمان این هفته گفت‌وگو در مورد بیم‌ها و نویدها در امر وکالت و سیستم قوه قضائیه در ایران صحبت می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه