“آیا زبان زن‌ها کوتاه‌تر از مردهاست؟”

Program Picture
“آیا زبان زن‌ها کوتاه‌تر از مردهاست؟”
مهر ۲۱, ۱۳۹۵

تفاوت‌های زیادی بین فرهنگ زبان زن و مرد وجود دارد. فرهنگ زبان زنان جامعه ما، یک زبان محتاطانه است و همین فرهنگ زبانی است که زنان جامعه ما را سلطه‌پذیر می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه