آیا دیانت در جامعه لازم و مفید است؟

Program Picture

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

آیا دیانت در جامعه لازم و مفید است؟
۱۵ اسفند ۱۳۹۴

آیا دیانت در جامعه لازم و مفید است یا اینکه باعث دردسر است و می‌توان آن را به امور شخصی محدود کرد و از زندگی اجتماعی کنارش گذاشت؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه