آیا تا کنون در مورد شکاف دیجیتال چیزی شنیدید؟

Program Picture
آیا تا کنون در مورد شکاف دیجیتال چیزی شنیدید؟
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸

بنا به توضیح نویسنده مقاله‌ای، در دنیایی که هر روز بیش از پیش، ارتباط افراد در فضای مجازی شکل می‌گیرد، بی‌شک امکان دسترسی به تکنولوژی برای ادامه چنین حیاتی، اجتناب ‌ناپذیر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه