آیا بهائیت فرقه‌ای منشعب از اسلام است؟
تیر ۲۱, ۱۴۰۰

گفته شده: بهائیت فرقه‌ای منشعب و مبتنی بر اسلام است.

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه