آیا بهائیت ساخته روسیه است؟

آیا بهائیت ساخته روسیه است؟
دی ۳۰, ۱۳۹۶

در کتاب خاطرات کنیاز دالغورکی سفیر روسیه در ایران مفصلاً توضیح داده شده که بهائیت ساخته سیاست روسیه در ایران است.

ثبت نام در خبرنامه