آیا بهائیت ساخته روسیه است؟

Program Picture
آیا بهائیت ساخته روسیه است؟
دی ۳۰, ۱۳۹۶

در کتاب خاطرات کنیاز دالغورکی سفیر روسیه در ایران مفصلاً توضیح داده شده که بهائیت ساخته سیاست روسیه در ایران است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه