آیا بهائیان از حکومت محل زندگی خود اطاعت می‌کنند؟
تیر ۲۴, ۱۴۰۰

گفته شده: بهائیان از حکومت محل زندگی خود اطاعت می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه