آیا بهاءالله خداست؟

Program Picture
آیا بهاءالله خداست؟
مهر ۷, ۱۳۹۸

من از یکی از دوستانم شنیدم که می‌گفت شما بهائیان پیامبرتان بهاءالله را خدا می‌دانید و او را به جای خداوند پرستش می‌کنید. آیا اینطور است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه