آیا آیین بهائی نیز دارای طبقه روحانی است؟
مرداد ۷, ۱۴۰۰

گفته شده: نظام بهائی فاقد طبقه‌ روحانی و مرجع تقلید است.

ثبت نام در خبرنامه