آیا انسان به دین نیازمند است؟ – بخش ۱
دی ۱۵, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: بهائیان بر این باورند که ادیان الهی چنان چه به اصل تعالیم آنان رجوع شود، همه از نیروی محرکه‌ای برخوردارند که قادر است …

ثبت نام در خبرنامه