Program Picture

عشق، فرای مرزها

آوا و جمشید

۲۸ بهمن ۱۳۹۵

آوا در مکزیک متولد شده و زندگی مشترک را با جمشید که یک ایرانی-مکزیکی است، تجربه می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه