آه ای فرنگی‌های چشم آبی

Program Picture
آه ای فرنگی‌های چشم آبی
خرداد ۸, ۱۴۰۱

یکی از اصلی‌ترین مسائل مربوط به بحث تجدد، پیروی از غرب است که موافقان و مخالفان بسیاری دارد و هر کس بنا بر مصلحت و اندیشه خویش به این موضوع می‌نگرد. این موضوع بسیار جنجالی تا حد امکان در این اپیزود مورد بحث قرار می‌گیرد. هم‌چنین در این میان با آوردن برش‌هایی از کتب و مقالات معتبر مربوطه سعی می‌نماید مخاطب را با متون مناسب برای مطالعه آشنا نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه