رنگ دشتی بر اساس ملودی مازندرانی
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸

بداهه نوازی در آواز دشتی و رنگ دشتی، با اجرای صهبا مطلبی.

ثبت نام در خبرنامه