آن روز که سقوط کردیم

Program Picture
آن روز که سقوط کردیم
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۱

این اپیزود سعی دارد که به این سوال بپردازد که چه طور در فاصله‌ای کمتر از ۲ قرن، ایران به این شدت سقوط نمود. توجه به مندرجات رساله سیاسیه که در رابطه با فساد علما و نقش‌شان در خرابی ایران بیان فرموده‌اند و موضوع اهمیت تعلیم و تربیت که در رساله مدنیه در باب زوال تمدن ایرانی بیان فرموده‌اند از اهم مطالب این اپیزود است. همچنین در این میان، با آوردن برش‌هایی از کتب و مقالات معتبر مربوطه، سعی می‌نماید مخاطب را با متون مناسب برای مطالعه آشنا نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه