آن‌ چه گفتیم
آبان ۲۰, ۱۳۹۹

سمیه: اگه درست یادت باشه، مسئله تجدد که دغدغه همه مردم دنیا به خصوص کشور‌های مسلمانه رو مطرح کردیم. پرتو: شرایط تجدد رو هم برشمردیم، یادته؟ سمیه: خیلی هم خوب یادمه. مردم سالاری، حقوق بشر، حاکمیت قانون، تعلیم و تربیت عمومی، تأمین رفاه اجتماعی، بردباری بین ادیان، ترویج علوم و فنون مفید، پیشرفت اقتصادی.

ثبت نام در خبرنامه