آنچه گذشت
چشم اندازی از جامعه بهائی ایران و جهان در آینده
فروردین ۲۴, ۱۳۹۸

با وجود تمام مشکلات و ظلم هایی که در حق بهائیان ایران وارد شده، بهائیان معتقدند که آینده ایران درخشان خواهد بود و صلح جهانی از اهداف پایه ای دیانت بهائی است. دراین قسمت از برنامه آنچه گذشت به دیدگاه های بهائی در مور آینده ایران و جهان می پردازیم.

ثبت نام در خبرنامه