آنچه گذشت
طاهره قره العین
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

طاهره قره العین از شخصیت‌های مطرح نهضت باب و نمادی است برای حرکت‌های آزادی خواهانه زنان در ایران. طاهره قره العین که بود؟ چه کرد؟ و چه تاثیرات مهمی بر جامعه ایران به ویژه حرکت‌های پیشرو زنان آزادی خواه گذاشت؟

ثبت نام در خبرنامه