آنچه گذشت
خدمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بهائیان به جامعه ایران
بهمن ۴, ۱۳۹۷

در این برنامه از خدمات فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی بهائیان به جامعه ایران و تاثیرات آن بر جامعه و همچنین عکس العمل‌های اجتماعی به این خدمات سخن گفته می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه