Program Picture

آموزه‌های نو

دل‌شکستگی، بخشودن و رشد – بخش ۱

۳۰ آذر ۱۳۹۸

کسی نیست که تلخی دل‌شکستگی را نچشیده باشد. ایوا لارو، بازیگر تلویزیون و سینما، از تجربه خودش برای ما می‌گوید: از غم دردناک فلج کننده‌ای که با پایان گرفتن ازدواجش به سراغش آمده؛ از ترسی همراه با افسوس برای کارهایی که باید می‌کرده یا نمی‌کرده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه