ق۱۹
بهمن ۵, ۱۳۹۵

مرور مقالۀ «چهار روش عملی برای مواجهه با تعّصب»، نوشتۀ کِی‌تی رومَن، و مقالۀ «یکی بودن نیت و گفتار»، نوشته جِسا مونیون.

ثبت نام در خبرنامه