آموزش غیر مستقیم – بخش ۱

آموزش غیر مستقیم – بخش ۱
آذر ۷, ۱۳۹۵

این هفته پارسا فنائیان به سراغ نسیم مهرآئین رفته تا از او سوالاتی در رابطه با آموزش غیر مستقیم بکند. آموزش غیرمستقیم چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

ثبت نام در خبرنامه