آموزش توالت رفتن
خرداد ۳۰, ۱۳۹۸

اگر آموزش توالت رفتن زود و با فشار همراه شود، باعث آسیب‌های فیزیکی و روانی خواهد شد.

ثبت نام در خبرنامه