آموزش برای ساختن پل‌های تفاهم

آموزش برای ساختن پل‌های تفاهم
شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

گزارش سرویس خبری جامعه جهانی بهائی، از برنامه آموزشی Parent University در ایالت جرجیا خبر می‌دهد که برای ارتقاء اصل برابری و عدالت تلاش می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه