Program Picture
آمریکا
آبان ۳, ۱۳۹۶

از فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی‌ بهائی، پرسیدیم که بهائیان در دنیا و خصوصاً در آمریکا برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله چه مراسمی برگزار کردند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه