آمادگی و معیارهای تشکیل خانواده
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

برای اینکه فرد برای ازدواج و تشکیل خانواده آماده شود چه مراحلی را باید طی کند؟ برای تشکیل خانواده و انتخاب همسر چه معیارهایی را باید مد نظر قرار داد؟ با ما و مهمانانمان، سارا و وفا در آش و آشیانه همراه باشید تا در حین پختن زرشک پلو با مرغ پاسخ آن‌ها به این پرسش‌ها را دریابید.

ثبت نام در خبرنامه