آلبرت شوایتزر

آلبرت شوایتزر
اسفند ۶, ۱۳۹۵

آلبرت شوایتزر پزشک، فیلسوف، عالم الهیات پروتستانیسم و موسیقی‌دان آلمانی.

ثبت نام در خبرنامه