Program Picture

آقا کامران

ادامه تحصیل
۰۸ مرداد ۱۳۹۵

این قسمت: کامران تصمیم به ادامه تحصیل می‌گیرد. اما چه چالش‌هایی پیش روی اوست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه