آقا محمد قائنی نبیل اکبر – بخش ۲

Program Picture
آقا محمد قائنی نبیل اکبر – بخش ۲
شهریور ۵, ۱۳۹۸

بخش دوم سرگذشت آقا محمد قائنی نبیل اکبر. تحصیل در اصول و فقه به فرمان پدر در عتبات.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه