آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۴

آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۴
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵

جذّاب، خدماتش مورد رضایت حضرت بهاءالله واقع میشد و او را مسئول رسیدگی به امور بهائیان می‌فرمودند.

ثبت نام در خبرنامه