آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۱

آقا عزیزالله جذاب خراسانی – بخش ۱
بهمن ۲۶, ۱۳۹۵

خانواده جذّاب، یهودی بودند. پدرش ملاّی یهودیان بود ولی با مطالعه عمیق کتب مقدّسه یهودی از روی میل باطنی مسلمان شد. ولی وقتی ظلم بر جامعه یهودی را دید یک یهودی متعصب شد.

ثبت نام در خبرنامه