آفریقا و دویستمین سالگرد تولد حضرت باب

آفریقا و دویستمین سالگرد تولد حضرت باب
مهر ۱۲, ۱۳۹۸

در کنیا، یک گروه فیلمساز در حال سفر در سراسر کشور است و درباره تاریخ آئین بهائی در هر منطقه با مردم مصاحبه می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه