Program Picture

هم هوایی - فصل ۱

آفریقای جنوبی
۲۷ مهر ۱۳۹۶

از لیلا حیدریان پرسیدیم که بهائیان در آفریقای جنوبی چه مراسمی برای بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله تدارک دیده‌اند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه