صبح روز بعد

Program Picture

آفتاب

صبح روز بعد
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

صبح روز بعد سر کلاس حاضر شدم. مشغول طراحی از مدلی لاغر و قد بلند بودم … اما وقتی طراحیم تموم شد دیدم فیگوری کشیدم تپل و قد کوتاه …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه