رساله سیاسیه – بخش ۱

Program Picture
رساله سیاسیه – بخش ۱
اسفند ۸, ۱۳۹۸

این رساله از آثار حضرت عبدالبهاء – فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشان – است که به مفهوم سیاست از منظر دیانت بهائی و نقش علما و سیاسیون نظر دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه