آغاز نو

Program picture

آغاز نو

این مجموعه داستان جوانانی در اطراف ما را بازگو می‌کند که پیله‌ کلیشه‌های رایج در جامعه درباره‌ جوانان را پاره کرده‌اند؛ به مدارا و تساهل بسنده نکرده‌اند بلکه برای بهتر کردن محیط‌شان، راه‌هایی جسته‌اند برای حل‌کردن اختلاف‌های‌شان با دیگران. هر قسمت از این مجموعه نقبی است به درون زندگی این جوان‌ها؛ به علائق‌شان، پیشینه‌ فرهنگی‌شان، و اینکه چگونه به باورهای روحانی‌شان در زندگی روزانه‌ جامه‌ عمل می‌پوشانند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه