Program Picture

آغاز نو

مبارزه با بی‌خانمانی

۰۹ شهریور ۱۳۹۶

چند دوست دبیرستانی تصمیم ‌می‌گیرند به سهم خود کمکی به حل معضل بی‌خانمانی در جامعه‌شان بکنند. برای این کار، با کمک چند دوست دیگر، بسته‌های سلامت و بهداشت برای بی‌خانمان‌ها آماده و بین آنها پخش می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه