Program Picture

آغاز نو

آموزش کودکان – بخش ۳

۰۵ مرداد ۱۳۹۶

این قسمت گروهی از نوجوانان با پیشینه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی را به تصویر می‌کشد که دور هم آمده‌اند تا با شناخت آموزه‌های روحانی دیگری، از آن برای خدمت به جامعه و محله‌شان استفاده کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه