آغاز جمهوری اسلامی و اعدام شهروندان بهائی (قسمت اول)

خبرنگار
آغاز جمهوری اسلامی و اعدام شهروندان بهائی (قسمت اول)
تیر ۱۶, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرهنگ فرهنگی-جباری دکتر مسیح فرهنگی، از جمله شهروندان برجسته ایرانی بود که به خاطر باور به آیین بهائی در همان سال‌های اول پیروزی جمهوری اسلامی اعدام شد. (بازپخش)

ثبت نام در خبرنامه